Relevant

Relevant
Current Location:Home Page > Relevant

【一次性隔离衣特点】

Page Update Time:2020-03-26


隔离衣,一次性连体隔离衣,隔离衣生产厂家,隔离衣供应,医用隔离衣


温情提醒:点击文字可跳到产品详情介绍界面.....     佰好惠厂家生产的一次性隔离衣,采用SMS无纺布作为制作原材料(SMS:纺粘无纺布+熔喷无纺布+纺粘无纺布+三层千网热轧而成),产品厚度超同类产品的百分15-50左右,具有无毒无味,高效隔菌、强力高、过滤性能好等优点,能达到抗静电,抗酒精,抗血浆,拒水和产水等性能,以下是隔离衣属性特点...

-------------------------------------------------------------------------

隔离衣,一次性连体隔离衣,隔离衣生产厂家,隔离衣供应,医用隔离衣

【隔离衣白色款的正反面图】

-------------------------------------------------------------------------

隔离衣,一次性连体隔离衣,隔离衣生产厂家,隔离衣供应,医用隔离衣

【隔离衣蓝色款的正反面图】

-------------------------------------------------------------------------


隔离衣,一次性连体隔离衣,隔离衣生产厂家,隔离衣供应,医用隔离衣

-------------------------------------------------------------------------


隔离衣,一次性连体隔离衣,隔离衣生产厂家,隔离衣供应,医用隔离衣

-------------------------------------------------------------------------
上一篇                                          下一篇